صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران- خیابان گاندی جنوبی- خیابان ۲۱-پلاک۷ کارگزاری خبرگان سهام ۰۲۱-۴۲۳۸۲