صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۷۷ ۰.۵۲ ۱,۵۴۴.۷۷ ۵۷۵.۳۹
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱.۰۹ ۲.۷۱ ۵,۱۴۳.۴ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱.۹۳ ۲.۶۲ ۱۰۷,۱۲۹.۶۲ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱.۶۸ ۱.۷۳ ۴۳,۹۰۷.۶۶ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۳۱ ۰.۷۵ ۲۰۵.۱۷ ۱,۴۴۹.۴۹
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰.۰۹ (۱.۳۵) ۳۷.۹۶ (۹۹.۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲.۳ ۱.۲۳ ۳۹۷,۸۲۲.۴۴ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۲۲ (۰.۵۶) ۱۲۴.۸۱ (۸۷.۲۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱.۴۹ ۱.۵۸ ۲۲,۰۰۱.۴۴ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۰.۷۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۴۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳.۰۱ ۳.۷۳ ۵,۰۱۰,۰۰۰ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳.۵۶ ۱.۸۲ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱.۹۹ ۱.۳ ۱۳۱,۹۷۶.۲ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ (۰.۱۴) ۰.۷۸ (۴۱.۰۶) ۱,۵۹۲.۸۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲.۱۵ ۲.۱۸ ۲۳۲,۷۹۹.۱۳ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
«12345678910...»