صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ صورت مالی حسابرسی نشده دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پورتقوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ صورت های مالی دوره ۵ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ صورت های مالی دوره ۲ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود